Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

Ολοκλήρωση εκκαθάρισης εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 ασφαλισμένων Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών 

  • α) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση και 
  • β) που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 άρθ. 39 του Ν. 4387/2016

πρόκειται να αναρτηθεί στον Ατομικό τους Λογαριασμό στον ιστότοπο ΕΦΚΑ στις 30/11-1/12/2018.

Τις ίδιες ημερομηνίες θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια Οκτωβρίου 2018 για τα οποία η προθεσμία καταβολής παρατείνεται έως την Παρασκευή 7/12/2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).