Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ

Η Α.Νούσιας και «συνεργάτες» απαρτίζεται από 12 μέλη, λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μία επιτυχημένη δράση στό λογιστικό τομέα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ανθρώπινο δυναμικό της είναι καταξιωμένο στον ευρύτερο χώρο τους και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των «συνεργατών» είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον λογιστικό τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας, για την αύξηση της παραγωγικότητας και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Επεκτείνουν την χρήση της πληροφορικής στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους, σε όσους τομείς τους επιτρέπει το (ΥΠ.Ο.Ο.) διευρύνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληροφόρησης και συναλλαγής των πελατών.

Δημιουργούμε ένα ερευνητικό περιβάλον (business book) το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες και πληροφορίες για τα εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και όλη την νομοθεσία και νομολογία γιά τον ΚΒΣ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, ΚΝ 2190/20, θα ενοποιεί τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται απο τους Κυβερνητικούς και μη οργανισμούς.

Σκοπός μας είναι ένας ιστοχώρος μια σελίδα (site) η οποία θα αναπτύξει τα νέα εργαλεία λογισμικών υπηρεσιών, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα στούς πελάτες των «συνεργατών» να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να αναπτύσσουν και παρέχουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις των.

Πρός αυτή την κατεύθυνση βάζουμε τον πρώτο στόχο μας, που είναι η πληροφόριση σας και κοινός στόχος, η δημιουργία ενός συνόλου συνεργαζομένων συστημάτων.

Οι συνεργάτες μας, πτυχιούχοι οικονομικών και άλλων σχολών με εμπειρία στον χώρο της λογιστής επιστήμης και της πληροφορικής