Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων TAXISnet

Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Διαθέσιμη στους πολίτες η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η εφαρμογή “Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης” για νέες αιτήσεις, είναι διαθέσιμη από τις  21/10/2014

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 210-480.3131

Εναλλακτικά επισκεφθείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. ακολουθώντας τη διαδρομή:

https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Από Δευτέρα 15/9 και σταδιακά (εντός δύο ημερών) οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet και στην ηλεκτρονική σελίδα της εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 το νέο αριθμό των δόσεων το ποσό της κάθε δόσης, βάσει της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών.
Από Δευτέρα 22/9 και σταδιακά (εντός τριών ημερών) οι φορολογούμενοι, για τους 
οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου, θα μπορούν να εκτυπώνουν τα νέα 
εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Ε

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/News/documents_news/enfia.anakoinwsi..pdf

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Καταβλήθηκε σήμερα το κοινωνικό μέρισμα σε όσους υπέβαλλαν αίτηση μέχρι 03/06

Συνεχίζεται μέχρι 30 Ιουνίου 2014, η υποβολή αιτήσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 2014 έως 30/5/2014

Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε9) από όλους τους φορολογούμενους θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/diloseis/

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2013)

Παράταση της προθεσμίας που ξεκινά την 25η Ιουνίου 2014, για την υποβολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν. 4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στα πλαίσια εντατικοποίησης της προσπάθειας της Φορολογικής Διοίκησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις, καλούνται, να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014, στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολο τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μία ¨συναλλακτική κίνηση¨ σε κάποιο υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Φ.- TAXIS για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2013 προκειμένου: 
  •  να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή 
  •  να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή  να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε «αδράνεια». 
Στις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν, θα εφαρμοστούν από 01-07-2014 οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/important_news/documents_inews/enhmer_forolog.pdf

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Από 2.4.2014 οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων 2013, είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο ( https://www1.gsis.gr/webtax/enhmerwtika/epilogh ) της Γ.Γ.Π.Σ.»

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω του portal, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους. Ακόμη, έχει τεθεί σε λειτουργία, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

* Στις «Δράσεις» επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».

* Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).

* Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).

* Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

* Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».

* Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.

* Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».