Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων TAXISnet

Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 2014 έως 30/5/2014

Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε9) από όλους τους φορολογούμενους θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/diloseis/

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2013)

Παράταση της προθεσμίας που ξεκινά την 25η Ιουνίου 2014, για την υποβολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν. 4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στα πλαίσια εντατικοποίησης της προσπάθειας της Φορολογικής Διοίκησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις, καλούνται, να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014, στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολο τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μία ¨συναλλακτική κίνηση¨ σε κάποιο υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Φ.- TAXIS για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2013 προκειμένου: 
  •  να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή 
  •  να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή  να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε «αδράνεια». 
Στις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν, θα εφαρμοστούν από 01-07-2014 οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/important_news/documents_inews/enhmer_forolog.pdf

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Από 2.4.2014 οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων 2013, είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο ( https://www1.gsis.gr/webtax/enhmerwtika/epilogh ) της Γ.Γ.Π.Σ.»

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω του portal, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους. Ακόμη, έχει τεθεί σε λειτουργία, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

* Στις «Δράσεις» επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».

* Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).

* Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).

* Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

* Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».

* Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.

* Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε/να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs

ΦΕΚ http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/pol1013.pdf

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Παράταση διάρκειας τριών μηνών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αντίστοιχης διάρκειας παράταση στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Κεφαλονιάς.

Η παράταση στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων δίνεται με εντολή του Πρωθυπουργού σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ

Αμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/important_news/documents_inews/anak_ypov_2014.pdf

ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, καταργούνται οι παλιοί κωδικοί και δεν θα είναι πλέον με αυτούς εφικτή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του νέου TaxisNet.

Tην 31η Δεκεμβρίου 2013 λήγουν οι κωδικοί πρόσβασης για τους χρήστες εκείνους των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, τον Δεκέμβριο του 2010.

Pροβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παραλάβετε τον κλειδάριθμο από το τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε ΔΟΥ και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο νέο TAXISnet

http://www.taxisnet.gr/gsis/info/gsis_site/sos/message_21_11_2013.html

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Ανοιξε η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την εκτύπωση του σήματος των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών για το 2014, στη διεύθυνση

https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp;JSESSIONID-WEBTAX=BF19SG2D0Jf4JhwgWTv1vTvpLyJmtLzvPnDTM33Zxz2D906WWpyh!-661115248

 Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος σε τράπεζες, ΕΛΤΑ, εφορίες ή μέσω ΑΤΜ’s ή web banking μέχρι και την 31.12.2013.