Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

BLOG

<<Ευρω-ράμπο>> κατά της φοροδιαφυγής

Βέλγοι, Ολλανδοί, Σουηδοί, Ισπανοί και Γάλλοι θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Ομάδες κρούσης από «ευρω-ράμπο» κατά της φοροδιαφυγής πιάνουν δουλειά από τις αρχές του έτους στη χώρα μας, υπό την καθοδήγηση της Κομισιόν και με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος» και την ταχεία απονομή φορολογικής δικαιοσύνης.

Στην ομάδα θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, ενώ στο έργο τους θα συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος Αυστριακοί και Γερμανοί. Το σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής αναπτύσσει η Ομάδα Δράσης υπό τον Χορστ Ράιχενμπαχ, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι αστοχίες και οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το 2012 στην πάταξη της μάστιγας της φοροδιαφυγής, λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων, της πολιτικής αβεβαιότητας και της ανεπάρκειας της διοίκησης.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να συνεχιστούν η ατιμωρησία και η ανισότητα απέναντι στον νόμο, σε μια στιγμή που οι επιπτώσεις από τα επώδυνα μέτρα γίνονται ιδιαίτερα αισθητές για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο πλαίσιο αυτό και μετά τις προκαταρκτικές συζητήσεις που διεξήχθησαν ήδη από τον Σεπτέμβριο συμφωνήθηκε οι «ευρω-ράμπο» να αναλάβουν δράση από τις αρχές του νέου έτους. Με την τεχνική βοήθεια που θα παράσχουν στις ελληνικές Αρχές θα επικεντρωθούν σε στοχευμένες δράσεις που αφορούν κυρίως την είσπραξη οφειλών, τον έλεγχο των εύπορων ιδιωτών και των μεγάλων φορολογούμενων εταιρειών.

Βέλγοι και Ολλανδοί εμπειρογνώμονες πρόκειται να στηρίξουν τη δημιουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου είσπραξης οφειλών και ενός αυτόματου συστήματος υπενθύμισης των οφειλών στους υπόχρεους.

Το θέμα της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της τρόικας, καθώς διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις και τα συμφωνηθέντα για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων από την αποπληρωμή των χρεών, τα οποία μάλιστα διογκώνονται αντί να περιορίζονται όπως προβλέπει το μνημόνιο.

Επισημαίνεται ότι από τα βεβαιωθέντα χρέη προς το Δημόσιο στα ταμεία μπαίνουν τα μισά, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο προς είσπραξη να έχει ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ.

Γάλλοι ειδικοί θα συμβάλουν στην κατάρτιση των Ελλήνων συναδέλφων τους σχετικά με τις μεθόδους έμμεσου ελέγχου των πολύ εύπορων ιδιωτών. Παράλληλα, θα διευρυνθεί περαιτέρω η συμβολή της Γαλλίας στην παροχή βοήθειας για πτυχές της μεταρρύθμισης της κεντρικής κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοσθεί νέο μοντέλο ελέγχου των εισοδημάτων κυρίως των κοινωνικών στρωμάτων που βρίσκονται στη κόκκινη ζώνη της φοροδιαφυγής, μεταξύ των οποίων είναι οι πάσης φύσεως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο προσδιορισμός του εισοδήματός τους θα γίνεται με τη χρήση νέου τύπου αντικειμενικών κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται ο χρόνος, το είδος και ο τόπος άσκησης του επαγγέλματος καθώς και το φορολογικό τους ιστορικό.

Επίσης στη μάχη θα ριχτούν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι έμμεσες τεχνικές υπολογισμού της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων με σύγκριση οικονομικών στοιχείων που αφορούν κλαδικά έσοδα και περιθώριο κέρδους καθώς και ύψος λειτουργικών και άλλων δαπανών της επιχείρησης ή του επαγγελματικού γραφείου.

Σουηδοί ειδικοί θα συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό των τεχνικών ηλεκτρονικού ελέγχου για φορολογουμένους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Οι έλεγχοι θα γίνουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες και κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο θα μπουν «επώνυμοι» και ισχυροί παράγοντες της οικονομικής ζωής.

Στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του παράνομου πλουτισμού θα συμβάλουν και οι αυστριακές αρχές, οι οποίες θα εντατικοποιήσουν το έργο τους με πρόσθετη τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με στόχο τον περιορισμό των παρατυπιών και των ατασθαλιών στην κοστολόγηση και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.

Ισπανοί θα ενισχύσουν τις προσπάθειες ελέγχου μεγάλων φορολογούμενων στον κατασκευαστικό τομέα και τα ακίνητα με στοχευμένους ελέγχους σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και περιοχές. Εκτιμάται ότι η φοροδιαφυγή στον τομέα της οικοδομής έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς οι επιτήδειοι, εκμεταλλευόμενοι παράθυρα και ασάφειες στο νομοθετικό καθεστώς, αποκρύπτουν τεράστια ποσά εισοδήματος. Βασικό εργαλείο στην αποκάλυψη του μαύρου χρήματος στον τομέα των ακινήτων θα αποτελέσει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και η αποτίμηση του κέρδους με βάση τις αγοραίες και όχι τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων.

Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι κατασκευαστές αλλά και οι αγοραστές κατοικιών σε περιοχές-φιλέτα της Αττικής και της τουριστικής Ελλάδας όπου την προηγούμενη δεκαετία «έρρευσε πολύ χρήμα» λόγω των μεγάλων προσόδων. Η πλήρης καταγραφή με το νέο περιουσιολόγιο της ακίνητης περιουσίας του κάθε φορολογούμενου και ο υπολογισμός της αξίας της με τις πραγματικές τιμές αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης των ξένων τεχνοκρατών.

Η συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα «ξεσκονίσει» τα στοιχεία των τραπεζών για τα στεγαστικά καθώς και τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών τους για το οικονομικό προφίλ και την πραγματική δαπάνη των δανειοληπτών-αγοραστών και σύγκρισή τους με την εικόνα που εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Επίσης θα ελεγχθούν και τα κέρδη των πωλητών σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη χαρτογράφηση των ακινήτων που βρίσκονται σε offshore.

Η ΟΜΑΔΑ «ΕΓΚΜΟΝΤ»
Αποφασιστική ώθηση αναμένεται να δοθεί και στην αποκαλούμενη «ομάδα Εγκμόντ» η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών από διαφορετικές χώρες, ιδιαίτερα στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών, της κατάρτισης και της ανταλλαγής εμπειριών. Μάλιστα, προβλέπεται ότι το προσεχές διάστημα, υπό την καθοδήγηση της Γερμανίας, θα ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρχών αυτού του άτυπου δικτύου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να υπάρξει συστηματικοποίηση στην ανταλλαγή πληροφοριών για την αποτελεσματική υποστήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειες επιβολής του νόμου. Η συνεισφορά της Γερμανίας θα είναι καθοριστική και στη μεταρρύθμιση της τοπικής και αποκεντρωμένης διοίκησης. Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται η οριστικοποίηση οδικού χάρτη για την ιεράρχηση των δράσεων και την έναρξη της υλοποίησης. Επιπλέον, στη στήριξη της Ελλάδας συμμετέχει και το ΔΝΤ, το οποίο καθοδηγεί με την ανάπτυξη στρατηγικής για την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα υπό τον Χ. Ράιχενμπαχ έχει ζητήσει πρόσθετη υποστήριξη από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και από ορισμένα κράτη-μέλη προκειμένου να βοηθήσει το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση μιας φορολογικής συμφωνίας στον τραπεζικό τομέα με την Ελβετία.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης θα βρεθούν τις ερχόμενες εβδομάδες η παροχή βοήθειας για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων επιβεβλημένων εσόδων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί ακόμη στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση όλων των κεντρικών λειτουργιών της φορολογικής διοίκησης (έλεγχος, είσπραξη, επίλυση διαφορών, υπηρεσίες φορολογουμένων).

Πηγή Ημερησία

Παράταση προθεσμίας καταβολής ΦΑΠ

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, η πρώτη δόση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010, ο οποίος βεβαιώθηκε μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2012 και λήγει την 31/12/2012, μπορεί να καταβληθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2013 μόνο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, χωρίς την επιβολή προσαύξησης.