Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.