Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΒΕΑ - ΠΕΦΕ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.), διοργανώνει  ΔΩΡΕΑΝ φορολογικό σεμινάριο την

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 και ώρες 16:30 – 21:00,

στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΕΡΜΗΣ» του Ε.Β.Ε.Α. 

(Ακαδημίας 7, 6ος όροφος)

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα:

  •     Φορολογικές Δηλώσεις 2018- Ανάλυση Ε3
  •     Φορολογικοί Έλεγχοι
  •     Ρυθμίσεις  - Ευθύνη μετόχων – Ποινικές Ευθύνες
  •     Παραγραφή – Ενδικοφανείς προσφυγές- Επιδόσεις
  •     Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
  •     Αναβίωση Επιχειρήσεων – Διακοπή Επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ αναλυτικά για το πρόγραμμα και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής τους.

Σημειώνεται ότι θα δοθεί φάκελος με σημειώσεις των εισηγητών καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τμήμα Εμπορίου Ε.Β.Ε.Α., 210.3627911, 210.3382240  / Π.Ε.Φ.Ε., 210.6124910, 210.8820002