Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
 
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  • ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
  • ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  • ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/TaxGuide/documents_GeneralImformation/manual_2013.pdf