Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ: Έως 26 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους

Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής να υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myΒusinessSupport». Σύμφωνα με την ΚΥΑ, κατά την αίτηση η επιχείρηση δηλώνει το αν απαιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που απαιτείται να λάβει.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών κωδικών TAXISnet. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020 - ΦΕΚ 4471/Β/11-10-2020 με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις