Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η εφαρμογή “Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης” για νέες αιτήσεις, είναι διαθέσιμη από τις  21/10/2014

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο: 210-480.3131

Εναλλακτικά επισκεφθείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. ακολουθώντας τη διαδρομή:

https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/