Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΓΑ, δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην παραπάνω καταληκτική ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ σύστημα taxis) έως την ανωτέρω ημερομηνία.