Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται η έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού παραβόλου ((e-Παράβολο) από την Παρασκευή 06/09/2013

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της Εφαρμογής «e- Παράβολο» θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά παράβολα του «Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και στην συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά παράβολα από άλλους Δημόσιους Φορείς αποδέκτες παραβόλων.
Για την αγορά του e-Παραβόλου οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.

(http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/important_news/e-paravolo.html)