Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ

Αμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/important_news/documents_inews/anak_ypov_2014.pdf