Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για τους νέους 15 - 29 ετών

Μέσω του Μη.Δ.Α.Τε. γίνεται η καταχώριση των δικαιούχων και η σχετική ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.\

https://www.gsis.gr/MH.DA.TE.