Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Από Δευτέρα 15/9 και σταδιακά (εντός δύο ημερών) οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet και στην ηλεκτρονική σελίδα της εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 το νέο αριθμό των δόσεων το ποσό της κάθε δόσης, βάσει της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών.
Από Δευτέρα 22/9 και σταδιακά (εντός τριών ημερών) οι φορολογούμενοι, για τους 
οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου, θα μπορούν να εκτυπώνουν τα νέα 
εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Ε

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/News/documents_news/enfia.anakoinwsi..pdf