ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ -ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Για Φορολογική Χρήση)

IKA

https://apps.ika.gr/eTax/

ΟΓΑ

Εκτύπωση Βεβαιώσεων Καταβολής Εισφορών για Φορολογική Χρήση έτους 2012

http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php

Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) του Ασφαλισμένου.