ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ

Η Α.Νούσιας και «συνεργάτες» απαρτίζεται από 12 μέλη, λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μία επιτυχημένη δράση στό λογιστικό τομέα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ανθρώπινο δυναμικό της είναι καταξιωμένο στον ευρύτερο χώρο τους και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των «συνεργατών» είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον λογιστικό τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας, για την αύξηση της παραγωγικότητας και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Επεκτείνουν την χρήση της πληροφορικής στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους, σε όσους τομείς τους επιτρέπει το (ΥΠ.Ο.Ο.) διευρύνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληροφόρησης και συναλλαγής των πελατών.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Από 2.4.2014 οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων 2013, είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο ( https://www1.gsis.gr/webtax/enhmerwtika/epilogh ) της Γ.Γ.Π.Σ.»

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας. Μέσω του portal, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους. Ακόμη, έχει τεθεί σε λειτουργία, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

* Στις «Δράσεις» επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».

* Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).

* Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).

* Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

* Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».

* Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.

* Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε/να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs

ΦΕΚ http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/pol1013.pdf

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Παράταση διάρκειας τριών μηνών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αντίστοιχης διάρκειας παράταση στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Κεφαλονιάς.

Η παράταση στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων δίνεται με εντολή του Πρωθυπουργού σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2014 - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Από 01/01/2014 έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές τόσο στην φορολογία εισοδήματος όσο και στην επιβολή προστίμων – προσαυξήσεων.

Παρακάτω σας παραθέτουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες από τις πιο πάνω αλλαγές.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ

Αμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/important_news/documents_inews/anak_ypov_2014.pdf

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Από το υπουργειο Οικονομικών ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των δόσεών τους για το 2014.

Φορολογική Υποχρέωση
Έναρξη Υποβολής
Λήξη Υποβολής
Υποβολή Εντύπου Ε1 20/3/2014 30/6/2014
Υποβολή Εντύπου Ε5 3/3/2014 30/4/2014
Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14/4/2014 30/5/2014
Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14/4/2014 31/5/2014
Υποβολή Εντύπου Φ01 012 3/2/2014 15/4/2014
Υποβολή Εντύπου Ε2 ,E3  3/2/2014 30/6/2014
Υποβολή Εντύπου Ε7  3/2/2014 30/4/2014
Βεβαιώσεις αποδοχών 27/1/2014 28/3/2014
Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17/3/2014 30/4/2014
Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17/3/2014 30/4/2014
Έντυπα Ε232, Ε235, Ε233, Ε566, Ε567 27/1/2014 28/3/2014
Έντυπο Ε234 2/1/2014 31/3/2014
Ε9 2014 17/2/2014 30/5/2014
ΕΦΑ 3/4/2014 20/5/2014
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 2/1/2014 30/4/2014
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 2/1/2014 30/5/2014
Ε9 2015 14/4/2014 31/1/2015
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 1/1, 1/4, 1/7 και 1/10 20/1, 20/4, 20/7 και 20/10
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 1η κάθε μήνα 20η κάθε μήνα
Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων 1η κάθε μήνα τέλος κάθε μήνα
Στοιχεία Πελατών Προμηθευτών 15 κάθε μήνα  
Στοιχεία Μισθωτηρίων 1η έτους Τέλος έτους

 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f2/51/...

ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ (27, 30, 31 Δεκεμβρίου) ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τρεις εργάσιμες μέρες (27, 30, 31 Δεκεμβρίου) έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2014, τη δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και τις δόσεις του ΦΑΠ (2011, 2012 και 2013). 

ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, καταργούνται οι παλιοί κωδικοί και δεν θα είναι πλέον με αυτούς εφικτή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του νέου TaxisNet.

Tην 31η Δεκεμβρίου 2013 λήγουν οι κωδικοί πρόσβασης για τους χρήστες εκείνους των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, τον Δεκέμβριο του 2010.

Pροβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παραλάβετε τον κλειδάριθμο από το τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε ΔΟΥ και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο νέο TAXISnet

http://www.taxisnet.gr/gsis/info/gsis_site/sos/message_21_11_2013.html